Nếu không xem được video click vào đây!

Bởi những con đường không thể giao nhau

Lượt xem: 9607 |  Đăng bởi: QUYNHTT

Bởi những con đường không thể giao nhau. Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng.