Hot girl Em chưa 18 tuyên bố: "Vào showbiz tôi không cần vòng tay bao bọc của ai"

Lượt xem: 52006 |  Đăng bởi: LÊ LAM

[Hayday]  Hot girl Em chưa 18 tuyên bố: "Vào showbiz tôi không cần vòng tay bao bọc của ai"

Xem toàn bộ >>


Bình Luận

Minh Le

Mới vào showbiz mà đã to mồm r :)))))