Nếu không xem được video click vào đây!

Khám phá tính năng chống nước của IP7

Lượt xem: 4554 |  Đăng bởi: LA9999

Hãy xem tính năng chống nước trên chiếc iphone mới nhất - Ip7 , tính năng tạo sự khác biệt duy nhất của IP7 với các dòng cũ hơn