LENS QUAY TAY & ĐÈN QUAY PHIM

Lượt xem: 4902 |  Đăng bởi: YOUTUBE

Hôm nay jim trả lời một số câu hỏi nhận được từ các bạn nè!!! Hỏi thêm đi nha!!! -------- MUSIC -------- Music by Jeff Kaale http://soundcloud.com/jeff-kaale Music by Joakim Karud http://soundcloud.com/joakimkarud