Pikachu tiến hóa 2017

Lượt xem: 4919 |  Đăng bởi: LELAM

Không nằm ngoài dự đoán của Hayday, Pikachu tiến hóa 2017 đã cho ra đời một nhân vật kiệt suất, nổi như cồn cuối năm 2016!

Bình Luận