I. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI HAYDAY.VN
- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước
. Không lưu giữ những nội dung dâm ô, đồi trụy, kích động tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, hay tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
- Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).
- Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên HAYDAY.VN. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
- Không được gửi lên HAYDAY.VN bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
- Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dục, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
- Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.
- Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí.
- Tuyệt đối nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống HAYDAY.VN, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của HAYDAY.VN và của các thành viên trên HAYDAY.VN.
- Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
- Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của HAYDAY.VN.
- Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia HAYDAY.VN.
- Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
- Không được có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng HAYDAY.VN.
- Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

II. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
1. Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội HAYDAY.VN
- Được quyền tham gia sử dụng dịch vụ mạng xã hội HAYDAY.VN, nếu đồng ý với nội dung của Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội HAYDAY.VN.
- Được quyền đăng ký tài khoản người dùng trên HAYDAY.VN.
- Được quyền tham gia diễn đàn, sử dụng và cung cấp thông tin lên diễn đàn HAYDAY.VN.
- Có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng HAYDAY.VN đã quy định.

2. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội HAYDAY.VN
- Có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của HAYDAY.VN.
- Chịu trách nhiệm đối với các nội dung, video clip và bất kỳ sự chia sẻ nào với các cá nhân, tổ chức khác trên HAYDAY.VN.
- Không sử dụng HAYDAY.VN vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
- Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên HAYDAY.VN.
- Cho phép cho HAYDAY.VN sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên HAYDAY.VN có thể tiếp tục nằm trên HAYDAY.VN ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
- Không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và các kiểu chi trả khác liên quan đến việc HAYDAY.VN sử dụng, tiết lộ, áp dụng, hoặc chỉnh sửa Phản hồi của người sử dụng.
- Người sử dụng đồng ý rằng HAYDAY.VN và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của HAYDAY.VN. Nếu người sử dụng đặt niềm tin vào những thông tin trên HAYDAY.VN hãy thực hiện trên cơ sở sự hiểu biết của người sử dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.
- Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên HAYDAY.VN. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.
- Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của HAYDAY.VN. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI HAYDAY.VN
1. Quyền của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội HAYDAY.VN
- Nhà cung cấp có toàn quyền xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang HAYDAY.VN tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Nhà cung cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng HAYDAY.VN sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.
- Nhà cung cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
- Nhà cung cấp có toàn quyền từ chối truy cập của người sử dụng vào HAYDAY.VN hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa thuận này.
- Nhà cung cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên HAYDAY.VN.
- Nhà cung cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) một cách hoàn toàn miễn phí.
- Nhà cung cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.
- Nhà cung cấp không bảo đảm mỗi phần của HAYDAY.VN không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.
- Nhà cung cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên HAYDAY.VN vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.